รายวิชาการสร้างเว็บไซต์

ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver cs6

โปรแกรม Adobe Dreamweaver เป็นหนึ่งในโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากความครบครันของตัวโปรแกรมที่ช่วยให้นักสร้างและพัฒนาเว็บไซต์นั้น ทำงานได้อย่างมีระบบ และสร้างเว็บไซต์ได้ตรงตามที่ออกแบบไว้อย่างง่ายดาย
มีทั้งหมด 10 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
2. แนะนำโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
3. การสร้างเว็บเพจและเว็บไซต์
4. การใส่ข้อความลงในเว็บเพจ
5. การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
6. การใส่ตารางลงในเว็บเพจ
7. การเชื่อมโยงระหว่างเว็บ
8. การออกแบบเว็บเพจด้วยเฟรม
9. การเพิ่มลูกเล่นลงในเว็บเพจ
10. การเผยแพร่เว็บไซต
ครูผู้สอน

บรรทนา สุธรรมวิจิตร
นางสาวบรรทนา สุธรรมวิจิตร
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี